Stamfader: Olof Mattsson Björling, f 1643, bosatt i Säter (W)

 


Välkommen

De Björlingska släkterna

Efterlysningar

Län och landskap

Länkar

In English, please!

 

 

Den äldsta Björlingsläkten som jag hittat har stamfadern rådmannen Olof Mattsson Björling (1643-1714) i Säter (W), antog släktnamnet Björling omkring 1680. I denna släkt finns bl.a. biskopen i Västerås Carl Olof Björling (1804-1884), professorn i Lund Carl Fabian Emanuel Björling (1839-1910) och polarfararen Johan Alfred Björling (1871-1892) som har en glaciär uppkallad efter sig. En gren flyttade till Finland där ättlingen poeten Gunnar Björling (1887-1960) är mest känd.

Den svenske mezzosopranen och Melodifestivalsvinnaren Malena Ernman är en Björling-ättling och har påbrå från sin mormors mor Renée Björling (1898-1975) och hennes mor Manda Björling (1876-1960), som båda är skådespelerskor, och naturligtvis Renées halvbror operasångaren Sigurd Björling (1907-1983).

I denna släkt finns också stadsrådet Ewa Björling och VDn för IT-Företagen Ylva Hambraeus Björling, som båda är ingifta Björlingar vars makar är 5-männingar.

Källor: Svenska Släktkalendern (1914, 1918 och 1930), Erik Björling, Fiona & Peter Björling, Anders Berglund, Harriet Leggett (Canada), Susan Leggett (Canada), Sanna Björling, Sverker Björling, Solveig Björling, Carl Nordling, Erik Hartman, Per Schröder, Anders Pemer, Marica Rie (USA), Christer Lallerstedt, Ingrid Björling, Lars Ernman, Elisabeth Wallenberg

Olof Mattsson Björling, f 1643, d 1714 i Säter (W), bergsfogde i österbergslagen, senare handlande och rådman i Säter Elisabet Björling, f 1671 i Säter (W), d 1705 i Säter Olof Abraham Groth, f 1692 i Säter (W), d 1783 i Säter, rådman i Säter    
Anna Elisabeth Groth, f 1694 i Säter (W), d 1775 i Katarina (AB) Maria Fredrika Melander, f 1723 i Husby kbfd (W), d 1776 i Klara (AB)  
Eva Maria Groth, f 1695 i Silvberg (W), d 1696 i Silvberg (W)    
Eva Kajsa Groth, f 1697 i Silvberg (W)    
Kristina Groth, f 1698 i Silvberg (W)    
Margareta (Greta) Groth, f 1699 i Silvberg (W), d 1787 i Stora Tuna (W) Maria Kristina Melin, f 1721, d 1793 i Stora Tuna (W)  
Eva Melin  
Maria Elisabet Melin, f 1749? i Stora Tuna (W)  
Helena Groth, f 1701 i Silvberg (W)    
Maria (Maja) Groth, f 1701 i Silvberg (W), d 1791 i Norrbärke (W) Abraham Muhr, f 1735  
(dotter) Kart  
Beata Groth, f 1702 i Silvberg (W)    
Abraham Groth, f 1704 i Silvberg (W), d 1751 i Stora Tuna (W), sergeant vid Dalregementet i Fagersta, Stora Tuna    
Sara Groth, f 1705 i Säter (W), d 1705 i Säter    
Abraham Björling, f 1673 i Säter (W), d 1674      
Anna Björling, f 1675 i Säter (W), d 1678 i Säter      
Katarina Björling, f 1677 i Säter (W), d 1750 Olaus Dufva    
Nils Dufva    
(dotter) Dufva, f 1702 i Stockholm, d 1704 i Säter (W)    
Johannes Dufva, f 1706 i Säter (W)    
Lars Dufva, f 1710 i Säter (W)    
Petrus (Petter) Dufva, f 1713 i Säter (W)    
Abraham Dufva, f 1715 i Säter (W), d 1716 i Säter (W)    
Maria Katarina Dufva, f 1717 i Säter (W)    
Margareta Björling, f 1679 i Säter (W) Eva Margareta Swan, f 1706 i Säter (W)    
Johan Olof (Johannes) Björling, f 1682, d 1735 i Vika (W), lagman över östra Dalarna och Bergslagen Johan Henrik Björling, f 1722 i Vika (W), d 1775 i Ed (S), vice häradshövding Stina Lisa Björling, f 1753  
Jonas Björling, f 1759 i Ed (S)  
Henrik Björling, f 1761 i Ed (S)  
Gustaf Björling, f 1767 i Ed (S)  
Kristina (Kajsa) Ulrika Björling, f 1768 i Ed (S), d 1852 i Filipstad (S)  
Olof Björling, f 1725 i Vika (W), d 1800 i Stora Skedvi (W), kapten vid Dalaregementet Kristina Margareta Björling, f 1772 i Vika (W) Carolina Stjernsten
Johanna Magdalena Björling, f 1774 i Vika (W)  
Johan Olof Björling, f 1775 i Vika (W), d 1809, handlande i Västerås Carl Olof Björling, f 1804 i Västerås, d 1884 i Västerås, biskop i Västerås, teologie och fil. doktor
Gustaf Henrik Björling, f 1776 i Vika (W) Sofie Björling
Carl Adolf Björling, f 1778 i Vika (W), d 1835, handlande och rådman i Västerås Emanuel Gabriel Björling, f 1808 i Västerås, d 1872 i Västerås, elementarlärare och läroboksförfattare
Adolf Marcellus Björling, f 1818, d 1880, skollärare och organist i Gävle
Johan Alfred Björling, f 1822, d 1871, handlande i Stockholm
Helny Charlotta Björling, f 1823, d 1922
Per Eggert Åberg (f Björling), f 1780 i Vika (W), d i Ulsby, Finland, bruksdirektör Per Edvard Åberg
Maria Lovisa Åberg, f 1819 i Kullaa, Finland
Karl Gustaf Åberg, d ung
Johan Eggert Åberg, f 1820 i Kullaa, Finland, d 1885 i Kimito, Finland, prost i Nakkila, Finland
Anna Sofia Åberg, f 1821 i Kullaa, Finland
Anna Elisabet Björling, f 1782 i Vika (W) Anna Lisa Ternsten
NN Ternsten, präst
Carolina Ternsten
Johanna Ternsten
Eva Ulrika Björling, f 1784 i Vika (W) Ferdinand Tollin, f 1807 i Gävle, d 1860 i Schweiz, tecknare, litograf
Fredrik Wilhelm Björling, f 1786 i Stora Skedvi (W)  
Fredrika Wilmelmina Björling, f 1786 i Stora Skedvi (W), d 1833 i Falun Wilhelmina Elisabeth Wikström, f 1811 i Dalarna, d 1896 i Åbo, Finland
Anders Björling, f 1788 i Stora Skedvi (W), d 1861 i Bjärnå, Finland, kornett vid Jämtlands hästjägare  
Katarina Maria Björling, f 1790 i Stora Skedvi (W)  
Kristian Ulrik Björling, f 1792 i Stora Skedvi (W)  
Katarina (Karin) Birgitta (Brita Kristina?) Björling, f 1794 i Stora Skedvi (W), d 1857 i Helsingfors, Finland
Axel Olof Freudenthal
Kristina Ulrika Björling, f 1728 i Vika (W), d 1793    
Eva Katarina Björling, f 1729 i Vika (W), d 1760    
Gustaf Björling, f 1730, d 1802 i Maria (AB), sekreterare i krigskollegium, justitiarie Eva Katarina Björling, f 1764, d 1814  
Johan Gustaf Björling, f 1770 i Nikolai (AB)  
Karl Axel Björling, f 1735, d 1766, undermarkscheider    
Maria Björling, f 1685 i Säter (W), d 1743 Olof af Malmsten, f 1720 i Säter (W), d 1797 i Säter (W), vice häradshövding i Dalarna, borgmästare i Säter Nils Fredrik af Malmsten, f 1748, d 1823i Strängnäs, brukspatron  
Anton Olof af Malmsten, f 1754 i Säter (W), d 1806 i Stockholm (AB), korpral vid livdrabantkåren, RSO  
Johan Adolf af Malmsten, f 1760, d 1778 i Säter (W)  
(son) af Malmsten, d före 1797  
Anna Elisabet Malmsten, f 1723 i Säter (W)    
Peter Björling, f 1687 i Säter (W), d 1710, student i Uppsala      
Kristina Björling, f 1693, d 1751 Eva Maria Roman, f 1724 i Säter (W)    
Olof Roman, f 1724 i Säter (W)    


     

  

 

Skicka synpunkter och åsikter till

Senast uppdaterad 2013-03-17