De Björlingska släkterna

 


Välkommen

De Björlingska släkterna

Efterlysningar

Län och landskap

Länkar

In English, please!

 

 

Innan jag började släkforska trodde jag inte att det fanns så många Björlingsläkter. Jag trodde att det fanns Jussi Björlings släkt och Jannike Björlings släkt. Under hela vår uppväxt hade vi fått höra att vi var släkt med Jussi Björling, men vi visste inte hur. Vi fick senare höra varför de trodde vi var släkt. Det var så att min morfar och mormor hade träffat Gösta Björling (bror till Jussi) på Djurgårdsfärjan. Min morfar och Gösta diskuterade med varandra och tyckte, att eftersom de båda hette Björling och hade precis likadan kroppsväxt, så måste de ju vara kusiner eller liknande.

Det visade sig naturligtvis att vi inte var släkt med Jussi, men mitt släktforskarintresse hade fått fart. Under min forskning hittade jag fler och fler Björlingar som visade sig tillhöra helt egna släkter, dvs jag har hittat den person (stamfadern) som har tagit sig namnet Björling och där deras fäder inte har hetat Björling. I flera fall har jag inte hittat föräldrarna till den äldste Björlingen och kan därmed inte avgöra om de är en egen släkt eller är ättlingar till en annan släkt.

Många av stamfäderna (dvs de som tog sig namnet Björling) har oftast fötts i en socken, by eller gård som börjar med Björ, och tog ofta namnet Björling i samband med att de flyttade därifrån. Den vanligaste socknen som är grund till olika Björlingsläkters namn är Björsäter i Östergötland. Andra exempel på socknar, byar eller gårdar som gett upphov till namnet är Björsäter (R), Björskog (U), Björlanda (O), Björsby i Rystad (E), Björbyn i Tydje (P), Björnlöten i Örtomta (E), Björnmossen i Åmot (X), Björinge i Edebo (AB), Björnmyra i Sundborn (W) och gården Björ i Ål (W).

I andra fall så har namnet bildats av ett tidigare familjenamn som t.ex. Björn och Björlin.

Namnet Björling har också gett upphov till flera andra namn som t.ex. Björlingsson, Björlingson, Burling, Bueling och Bjorling.

Namnstatistik

Följande statistik är tagen från folkräkningarna i Sverige. Fram till 1990 så finns dessa på CD-skivor (Sveriges Befolkning). Därefter har SCB's statistik använts (www.scb.se/namnsok).

Datum Björling som
efternamn
Björling som
förnamn
Björlingson/
Björlingsson
1880 243 0 11
1890 294 0 19
1900 311 1 20
1970 997 3 15
1980 1031 3 18
1990 1142 3 16
2000 1104 (exkl. mellannamn) 2 18
2006 1163    
2011 1229 (exkl. mellannamn) 0 22
2012 1246 1 (kvinna, ej tilltalsnamn) 27

Släkter med känd stamfader

De följande släkterna har tagit sig namnet Björling oberoende av varandra, och jag har hittat stamfadern som tog sig namnet Björling.

Släkt 1a Stamfader: Carl Olof Björling (f Stenberg), f 1789 i Värmland
Detta är min egen släkt som bytte till Björling runt 1812. Han bildade namnet från Björsäter (E) där han växte upp.
Släkt 1b Stamfader: Nils Björling (f Halling), f 1770 i Björsäter (E)
Bytte till Björling före 1794. Barnen bytte dock senare sina namn till Björlingsson/Björlingson. Bildade namnet från födelsesocknen Björsäter (E).
Släkt 2 Stamfader: Olof Mattsson Björling, f 1643, bosatt i Säter (W)
Den första släkten som bytte till Björling redan ca 1680. Bildade namnet från byn Björsbo i Söderbärke (W). I denna släkt finns bl.a. operasångaren Sigurd Björling och den finske poeten Gunnar Björling.
Släkt 3 Stamfader: Henrik Nilsson, f ca 1648, bosatt i Rystad (E)
Två söner bytte till Björling i början av 1700-talet. Namnet bildades från orten Björsby i Rystad (E) där familjen bodde. En gren bytte senare namn till Björlingsson.
Släkt 4 Stamfader: Nils Björling (f Jonasson), f 1789 i Björsäter (E)
Bytte till Björling 1816-1820. Namnet bildades från födelsesocknen Björsäter.
Släkt 5 Stamfader: Lars Björn, f 1809 i Voxna (X)
Två söner bytte till Björling 1857 resp. 1861. Detta är Jussi Björlings släkt.
Släkt 6 Stammoder: Betty Bjorling (f Bryngelsdotter), f 1853 i Tydje (P)
Bytte till Björling (som blev Bjorling USA) 1881 i samband med att hon emigrerade till USA. Hon bildade namnet från byn Björbyn i Tydje där hon föddes. En av hennes bröder valde istället namnet Berlin när han emigrerade.
Släkt 7a Stamfader: Nils Olofsson Björling, f 1852 i Lillhärdal (Z)
Kallade sig först Björn, men bytte till Björling någon gång efter 1882.
Släkt 7b Stamfader: Anders Björling (f Olofsson), f 1761 i Lillhärdal (Z)
Bytte till Björling gissningsvis i slutet av 1700-talet, eventuellt i samband med flytten till Härnösand där han bildade familj. Han själv och alla barnen dog innan släkten kunde leva vidare.
Släkt 8 Stamfader: Johannes Nilsson, f 1822 i Högerud (S)
Tre söner bytte till Björling, varav den förste antog namnet 1893.
Släkt 9 Stamfader: Ruben Björling (f Isaksson), f 1901, bosatt på Åland
Bytte till Björling i början av 1900-talet.
Släkt 10 Stamfader: Anders Gustafsson Björling, f 1708 i Björsäter (E)
Bytte till Björling i början av 1700-talet. Han fick två döttrar som gifte sig, så namnet levde inte vidare.
Släkt 11 Stamfader: Anders Björling (f Jonsson), f 1760 i Örtomta (E)
Bytte till Björling någon gång mellan 1787 och 1793. Eventuellt bildades namnet från Björnlöten, Örtomta, där han föddes.
Släkt 12 Stamfader: Nils Nilsson Björling, f 1782 i Skärv (R)
Bytte till Björling någon gång före 1807. En gren av släkten bytte senare namn till Burling och en annan till Bueling. En ko har uppkallats efter Bueling (rasen heter BueLingo).
Släkt 13 Stamfader: Johannes Persson Börling/Björling, f 1798 i Fivelstad (E)
Bytte till Björling under andra hälften av 1830-talet.
Släkt 14 Stamfader: Johan Björling (f Andersson), f 1755 i Björsäter (E)
Bytte till Björling runt 1780-talet. Namnet bildades från födelsesocknen Björsäter. En gren av släkten bytte senare namn till Björlingson.
Släkt 15 Stamfader: Carl Fredrik Björling (f Broms), f 1845 i Ullervad (R)
Detta är Jannike Björlings släkt.
Släkt 18 Stamfader: Per Danielsson Björn, f 1843 i Gagnef (W)
Bytte till Björling gissningsvis runt 1900.
Släkt 19 Stamfader: Pehr Jönsson Björling, f 1782, bosatt i Härnösand (Y)
Bytte till Björling gissningsvis i början av 1800-talet.
Släkt 20 Stamfader: Lars Björling (f Persson), f 1779 i Björsäter (E)
Bytte till Björling 1807 i samband med giftemålet och flytten till Örtomta. En av Björlingarna i denna släkt var gift med en von Gedda vars anor går ända tillbaks till Sturarna.
Släkt 22 Stamfader: Nils Björling (f Håkansson), f 1746 i Björsäter (E)
Bytte till Björling gissningsvis under andra halvan av 1700-talet.
Släkt 23 Stamfader: Håkan (Haqvinus) Björling, f 1668 i Björsäter (E)
Bytte till Björling gissningsvis i slutet av 1600-talet.
Släkt 24 Stamfader: Daniel Danielsson, f 1698 i Aspeboda (W)
En son bytte till Björling någon gång 1766-1776, och en dotter kallade sig tidvis Björling. Deras farfars farfar hette Björn Olufsson. Hans son hette Johan Biörsson, och hans son hette Daniel Björs Johansson. Av hans barnbarn var det två som tog namnet Björling och en tog namnet Biörn.
Släkt 25 Stamfader: Carl Björling (f Samuelsson), f 1782 i Örtomta (E)
Bytte till Björling 1808-1809.
Släkt 26 Stamfader: Lars Björling (f Larsson), f 1795 i Björsäter (E)
Bytte till Björling någon gång 1810-1823. En gren av släkten flyttade till Norge. En av dem gifter sig med en ättling till den norske vikingakungen Harald Hårfager (dock är ett led i ättlingskapet ifrågasatt).
Släkt 27 Stamfader: Petter Persson, f 1776, bosatt i Ljusnarsberg (T)
Två av sönerna bytte till Björling. Den förste tog namnet någon gång 1841-44, den andre tog namnet någon gång 1863-66.
Släkt 29 Stamfader: Sven Björling (f Larsson), f 1781 i Värna (E)
Släkt 30 Stamfader: Mats Nilsson, f 1796, bosatt i Åmot (X)
Två söner tog sig namnet Björling, varav den förste någon gång 1842-48.
Släkt 31 Stamfader: Olof Björn, f 1796 i Östra Ryd (E)
Två söner tog sig namnet Björling på mitten av 1800-talet.
Släkt 32 Stamfader: Petter Persson, f 1807 i Mölltorp (R)
Två barn tog sig namnet Björling under andra halvan av 1800-talet.
Släkt 33a Stamfader: Olof Olsson, f 1804 i Edebo (AB)
Tre barn tog runt 1850-talet namnet Björling efter byn Björinge i Edebo där de bodde.
Släkt 33b Stamfader: Mathias Mattsson Björling, f 1835 i Edebo (AB)
Tog runt 1879 namnet Björling efter byn Björinge i Edebo där han bodde.
Släkt 34

Stamfader: Björ Anders Olsson, f 1772 i Ål (W)
Tre barn och en styvdotter till en son och en styvson till en annan son tog sig namnet Björling i början på 1880-talet.

Släkt 35 Stamfader: Lars Hansson Björling, f 1781 i Sundborn (W)
Tog någon gång 1825-1830 namnet Björling, fömodligen efter byn Björnmyra i Sundborn där han föddes.
Släkt 37 Stamfader: Anders Johansson Björling, f 1798 i Stjärnorp (E)
Tog namnet Björling 1825.
Släkt 39 Stamfader: Jonas Björling (f Jonasson), f 1755 i Björsäter (E)
Tog namnet Björling före 1793.
Släkt 40 Stamfader: Erik Björling (f Eriksson), f 1794 i Björskog (U)
Tog namnet Björling ca 1810-1817.
Släkt 41 Stamfader: Samuel Björling (f Alexandersson), f 1767 i Björsäter (E)
Tog namnet Björling ca 1797.
Släkt 42 Stamfader: Per Erik Björling (f Persson), f 1819 i Björskog (U)
Tog namnet Björling 1844.
Släkt 49 Stamfader: Per Björling (f Svensson), f 1877 i Brunflo (Z)
Tog namnet Björling ca 1895-1902.

Släkter utan känd stamfader

I de följande släkterna jag inte hittat föräldrarna till den äldste Björlingen och kan därmed inte avgöra om de är en egen släkt eller är en gren av någon av de andra släkterna.

Släkt 16 Äldste kände: Petter Björling, f 1783 i Värna (E)
Släkt 17 Äldste kände: Anders Björling, f 1768 i Björsäter (E)
Släkt 28 Äldste kände: Anders M. Björling, f 1803 i Slaka (E)
Släkt 36 Äldste kände: Carl Johan Björling, f 1824 i Björsäter (E)
Släkt 38 Äldste kände: Magnus Björling, f 1710, bosatt i Habo (R)
Släkt 44 Äldste kände: Anders Björling, f 1770 i Björsäter (E)
Släkt 45 Äldste kände: Nils Simonsson Björling, f 1767 i Björsäter (E)
Släkt 46 Äldste kände:
Släkt 47 Äldste kände:
Släkt 48 Äldste kände: Karl Ludvig Björling, f 1852 i Västra Husby (E)

Jag har dessutom stött på en hel del enstaka Björling-familjer som jag inte har kunna placera in i någon av dessa släkter. Gå till Efterlysningar för att se dessa. Du kanske kan hjälpa mig!

Förutom de källor som står nämnda vid respektive släkt så har jag använt mig av bl.a. följande källor:

 • Kyrkoböcker
 • CD-skivorna:
  • Begravda i Sverige 2
  • Emigranten Populär 2006
  • Gamla Stan under 750 år
  • Klara
  • Kungsholmen
  • Sveriges Befolkning 1880
  • Sveriges Befolkning 1890
  • Sveriges Befolkning 1900
  • Sveriges Befolkning 1970
  • Sveriges Befolkning 1980
  • Sveriges Befolkning 1990
  • Sveriges Dödbok 5 (1901-2009)
  • Söder i våra hjärtan
 • SVAR's folkräkningar
 • Rotemansarkivet på Stockholms stadsarkiv
 • DISBYT

 

 

Skicka synpunkter och åsikter till

Senast uppdaterad 2013-04-07