Ansedel Mats Olofsson

-(1669..1674)

Mats Olofsson

Död mellan 1669 och 1674.
Bergsman i Söderbärke
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Död mellan 1669 och 1674.
Denna släkt härstammar från Björsbo i Söderbärke; en släkt vars äldsta kända medlem är bonden och gästgivaren Mats Olofsson. Mats Olofsson var en av de mest betrodda männen i Söderbärke socken, och stod fadder då Reinhold Tersmeden döptes 1655. Tersmeden blev sedermera förvaltare av Larsbo bruk och hans barn adlades Tersmeden 1751. Erik Gamby nämner att Mats Olofsson är upptagen som nämndeman i den äldsta bevarade domboken från Söderbärke häradsrätt 1656; en befattning från vilken han avgick "vid hög ålder i juli 1666". Gamby fortsätter: "De bevarade protokollen visar att han varit närvarande vid alla förhandlingar mellan 1656 och 1666 utom två, då han skickade ställföreträdare. I båda fallen var det extrating som skulle behandla mål, då en ung moder skulle dömas till halshuggning, stegling och bränning å båle för att hon tagit livet av sitt nyfödda barn".

Mats Olofssons hustru hette Anna Persdotter; hon var hemma från Vika i Söderbärke, ca 70 km öster om Björbo. Paret fick veterligen åtta barn, de fem sönerna Daniel, Olof, Per, Anders och Lars, och de tre döttrarna Margareta, Carin och Lisbet. Anna Persdotter var död i slutet av 1650-talet; år 1668 stämdes Mats Olofsson för brutet äktenskapslöfte av befallningsman Lookmans änka Karin, som lät sig nöja med 25 daler i skadestånd. Mats Olofsson var död 1674. Han hade fem år tidigare sålt hemmanet i Björsbo till sin son Daniel, som kommit på obestånd; år 1673 dog sonen, gården måste säljas och sterbhuset gick i konkurs. Sonen Olof Matsson bevakade familjens intressen i konkursen, och lyckades rädda syskonens innestående modersarv.

[Källa: Fredrik Hertzberg/Erik Gamby]

Relationer och barn

Gift.
Anna Persdotter. Död före 1660.